โรงเรียนกวดวิชานครปฐมติวเตอร์ :: NT TUTOR http://ntcenter.siam2web.com/
edf40wrjww2tContent:Content_Data_th
.
.
คอร์สเปิดเทอม  เปิดแล้วนะคะ
สถาบันเรา มีคอร์สมากมายที่จัดเปิดสอนให้เหมาะสม
กับเด็กแต่ละคน 
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันนครปฐมติวเตอร์ หรือ
034-271770-1 , 081-8801212 , 081-8809232


ตารางโปรแกรมการสอบแข่งขัน ประจำปี 2560

(อยู่ในระหว่างเพิ่มเติมข้อมูล ยังไม่แล้วเสร็จ รอแก้ไขเพิ่มเติม)

ที่
รายการการแข่งขัน
วัน/เดือน/ปี
ชื่อวิชา
ระดับชั้น
สถานที่สอบ
website
ประกาศผล
การคัดเลือกนักเรียน
SMS.
สมัครสอบ
สอบแข่งขัน
ญว. สรรหา

สอบ
ภายใน

ผลการ
แข่งขัน
1

การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ (TME)
(Thailand Mathematics Evaluation) 

   
คณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่3
           
2
การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ครั้งที่   (สถาบันราชภัฏพระนคร)
   
คณิตศาสตร์
ป. 1-2
ป. 3-4 
ป. 5-6
ม. 1-3
           
3
การแข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตน์ราช สุดาสยามบรมราชกุมารี 
ครั้งที่  ปี 25.. (สิรินธร)
   
คณิตศาสตร์
ป. 4-6
ม. 1-3
ม. 4-6
       
 
4
แข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่  ประจำปี 25..
   
คณิตศาสตร์

ป. 1-3
ป. 4-6
ม. 1-3
ม. 4-6

       
 
5
แข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
   
คณิตศาสตร์
ป. 4-6
ม. 1-3
ม. 4-6
           
6
การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ รอบที่ 1
   
รวมทุกวิชา
ป. 4-6
ม. 1-3
           
7
การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ รอบที่ 2
    รวมทุกวิชา ป. 4-6
ม. 1-3
           
8
การแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ รอบที่ 1 (IJSO)
(The Tenth Interational Junior Science Olimpiad 2013 : 10 th IJSO
    วิทยาศาสตร์ ป. 6
ม. 2
 
LINK
         
9
การแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ รอบที่ 2 (IJSO)
(The Tenth Interational Junior Science Olimpiad 2013 : 10 th IJSO
    วิทยาศาสตร์
คัดเลือกไว้
300 คน
 
LINK
         
10
การแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ รอบที่ 3 (IJSO)
(The Tenth Interational Junior Science Olimpiad 2013 : 10 th IJSO
    วิทยาศาสตร์
คัดเลือกไว้
30 คน
 
LINK
         
11
การแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ รอบที่ 4 (IJSO)
(The Tenth Interational Junior Science Olimpiad 2013 : 10 th IJSO
    วิทยาศาสตร์
ที่คัดไว้ 6
คน
 
LINK
         
12
การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่   (TMC) รอบที่ 1
(3 rd Thailand Mathematic Contest)
    คณิตศาสตร์ ป. 3
ม. 5
           
13
การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่    (TMC) รอบที่ 2 
(3 rd Thailand Mathematic Contest)
    คณิตศาสตร์ ที่คัดเลือกไว้            
14

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สอบคัดเลือก คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์
ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา 
(สอวน.)

   
รวม 5 วิชา
ม. 1-5
ม. 3-5
           
15
(สอวน.) ค่ายที่ 1
คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์,ฟิสิกส์
เคมี, ชีววิทยา
   
รวม 5 วิชา
ที่คัดเลืกไว้
สาขาละ 
35 คน
           
16
(สอวน.) ค่ายที่ 2 
คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์,ฟิสิกส์
เคมี, ชีววิทยา
   
รวม 5 วิชา
ที่คัดเลืกไว้
สาขาละ 
20 คน
           
17
สสวท. ค่าย1 (ผู้ผ่านการสอบ TMO ระดับ
เหรียญทองและเหรียญเงิน)
   
รวมทุกวิชา
ที่คัดเลือกไว้ 
100 คน
           
18
การแข่งขันโลกอวกาศโอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่   รอบที่
(The Seventh International Earth Science 
Olypiad 20.. :  th IESO)
    วิทยาศาสตร์ ม. 3-5            
19
การแข่งขันโลกอวกาศโอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ รอบที่ 
(The Seventh International Earth Science 
Olypiad 20.. : th IESO)
    วิทยาศาสตร์
ที่คัดเลือกไว้
200 คน
           
20
การแข่งขันโลกอวกาศโอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ รอบที่
(The Seventh International Earth Science 
Olypiad 20..  :th IESO)

ิ์

  วิทยาศาสตร์
ที่คัดเลือกไว้
30 คน
           
21
การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่    (XVIII IAO)
และแข่งขันดาราศาตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่
(  th IOAA)
    วิทยาศาสตร ม. 1-3 (IAO)
ม. 4-6
(IOAA)
           
22

Top Mathematics Test & Top English Test
โครงการทดสอบแข่งขันความสามารถ
ทางวิชาการ ครั้งที่

   
คณิตศาสตร์
อังกฤษ
ป. 4-6
ม. 1-3
ม. 4-6
           
23

โครงการ "กล้าใหม่....ใฝ่รู้"
จาก ธนาคาร ไทยพาณิช
จัดแข่งขันตอบคำถาม

   
รวมทุกวิชา
ป. 1-6
ม.1-3
ม.4-6
           
24
สอบ กสพท (แพทย์ทั่วประเทศ)
   
เฉพาะวิชา
แพทย์
ม.6            
25
สอบ พสวท
    วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 3          
26
สอบ สทศ (7 วิชา)
   
7 วิชา
ป.6
ม.3
ม.6
           
27
สอบ O-Net
   
รวมทุกวิชา
ป.6
ม.3
ม.6
           
28
แข่งขัน IYMC ณ ประเทศอินเดีย
   
คณิตศาสตร์
มัธยมต้น  
LINK
         
29
แข่งขัน IMSO
                     
30
แข่งขัน MVIS SQUARE
                     
31
แข่งขัน ตั๊กม้อ
                     
 

Advertising Zone    Close

Online: 2 Visits: 64,304 Today: 7 PageView/Month: 253

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...